خانه / بتن / خاکبرداری جاده

خاکبرداری جاده

💠تیغ زدن و خاکبرداری جاده ها

تیغ زدن یعنی برداشتن قشری از خاک که بین سطح طبیعی و سطح خاک مورد نظری که در خاکریز جاده هااستفاده می گردد می باشد ، در صورتیکه منظور از خاکبرداری جاده ها ، برداشتن لایه هائی از خاک است که بعد از اتمام عملیات تیغ زنی انجام می گیرد

خاکبرداری زه کش ها و آبروها
•     عبارتست از جابجایی مصالحی که در هنگام ساخت زهکشها برداشت می گردد ، زه کشها در اینجا شامل آبروهای کوچک از قبیل کالورت و لوله های آبگذر می باشد . (کالورت به نوعی از آبرو گفته می شود که دهانه آن بیش از ۶ متر نباشد) بعد از نصب کالورتها و لوله های آبرو ، خاکریز پشت آنها باید با مصالحی جدید غیر از مصالح کنده شده پر شود و عموما مصالح حفاری شده قابل استفاده نیستند .

خاکبرداری پلها
مقصود جابجایی خاکی است که در هنگام حفر پی ها و تکیه گاههای پل کنده می شود و خود به چند شاخه تقسیم می شود (خاکبرداری لایه های خیس ، خشک و سنگی)

خاکبرداری کانالها
•         این نوع خاکبرداری برای تعویض مسیر رودخانه و یا نهر صورت می گیرد .

خاکبرداری پی ها
•     مقصود حفاری پی ستونها و دیوارهای ساختمانی می باشد و باید تا حد ممکن مرتب و پاکیزه انجام شود تا در صورت امکان احتیاج به قالب بندی نداشته ، باعث صرفه جویی در کل هزینه گردد و معمولا در این مواقع از ماشین آلات ویژه و یا از نیروی انسانی استفاده می شود

درباره ی admin

همچنین ببینید

انجام آزمايش هاي ژئوفيزيك

انجام آزمايش دانهول در سراسر كشور و ارائه گزارش مطابق با آيين نامه ٢٨٠٠ ساختمان ...